สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
...

ให้สัมภาษณ์แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางกรวย

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกรวย ให้สัมภาษณ์ใน    หัวข้อเรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาบัวและนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนัก...(อ่านต่อ)

...

ร่วมการนำเสนอและรับรองการดำเนินกิจกรรมการเกษตร หมู่บ้านมั่นคง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกรวย เข้าร่วมการนำเสนอและรับรองการดำเนินกิจกรรมการเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านมั่นคง ...(อ่านต่อ)

...

ร่วมพิธีเปิดงานยุวเกษตรกรโลก ปี 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนางสาว  ณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา และอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เข้าร่วมพิธีเปิดงานยุวเกษตรกรโลก ปี 2564 ... (อ่านต่อ)

...
ติดตามสถานการณ์น้ำและผลผลิตการเกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการพื้นที่ และการดูแลไม้ผลในช่วงฤดูฝน...(อ่านต่อ)

...
ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายประหยัด ไชยสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางกรวย ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) รายตำบลบางกรวย ... (อ่านต่อ)

...
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวณราภรณ์ กล่ำแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ร่วมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.. (อ่านต่อ)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กรมส่งเสริมการเกษตร